truong anh duy

Trương Anh Duy

Dancer, Giảng viên dạy Nhảy

Trương Anh Duy là con trai của Ca sỹ Mỹ Linh và Nhạc sỹ Anh Quân