hong kien

Nguyễn Hồng Kiên

Nhạc sỹ, Giảng viên Saxophone

Là nghệ sĩ thổi kèn Saxophone trong ban nhạc Anh Em nhưng anh được làng ca nhạc biết tiếng với nhiều sáng tác rất trữ tình như “Bướm trắng” dành cho Mỹ Linh, “Mùa thu” cho Thu Phương…