luong xuan thinh

Lương Xuân Thịnh

Nghệ sĩ, Giảng viên Guitar