_DSC0400

Biểu diễn báo cáo lần 4 – 27/2/2016

  • 03/19/2016 15:00
  • YOUNG HIT YOUNG BEAT Academy of Art
  • Tầng 5, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa - Nhân Chính
  • Free